Акция 32 ролла за 299 рублей от доставки суши Японский домик
Сет «Пятница»
Спецпредложение

Сет «Пятница»

Состав: 1/2 калифорния, 1/2 тори маки, 1/2 чакин, 1/2 ики

Сет «Вторник»
Спецпредложение

Сет «Вторник»

Состав: 1/2 калифорния, 1/2 якито, 1/2 нагишика, 1/2 кунуги